Plan lekcji
E-dziennik
Kontakt
You Tube
BIP
Kalendarz
Ankieta dla
absolwentów

Szukaj

Wiarygodna szkoła

Start

technik
ekonomista

technik
handlowiec

technik obsługi
turystycznej

technik
spedytor

technik
przemysłu mody

!!! NOWOŚĆ !!!

Interesujesz się modą? Jesteś kreatywna/kreatywny? Pragniesz zajmować się w przyszłości stylizacją lub projektowaniem ubiorów? Wybierz kształcenie w atrakcyjnym zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY! Pomożemy Ci zrealizować marzenia!

Jako technik przemysłu mody znajdziesz zatrudnienie w charakterze:

  • projektanta mody,
  • managera branży mody,
  • stylisty wizerunku,
  • dekoratora witryn – merchandisera,
  • technologa w przemyśle mody,
  • konstruktora odzieży,
  • wykonawcy dekoracji wnętrz,
  • właściciela pracowni mody.
od3 odz9 moda8

Współpracujemy ze szkołą w Preszowie na Słowacji – Stredna Odborna Skola Podnikania oraz Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Oferujemy praktyki w kraju i zagranicą oraz dodatkowe kursy o szkolenia. Szkoła posiada nowocześnie wyposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, w tym pracownię do komputerowego projektowania odzieży.

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie możesz uzyskać dwie kwalifikacje

  • „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”,
  • „Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych”,

potwierdzone dyplomem z kartą EUROPASS w języku polskim i angielskim.
Naukę możesz kontynuować na uczelniach wyższych, m.in. na kierunkach projektowanie mody, wzornictwo, odzieżownictwo.


------------------------------------------------------------

WAŻNE !

Przy kwalifikacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego oraz za trzy najlepsze oceny uzyskane z języka obcego, matematyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki.

Języki obce: język angielski (kontynuacja)  oraz  język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!