Szkolny kabaret

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Szukaj

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Szczepanika to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Szkołę wyróżnia niezwykle korzystny dla uczniów, dwustopniowy system profilowania. Kandydatom proponujemy wybór jednego z pięciu profili:

  • humanistyczno-prawniczy,
  • humanistyczno-artystyczny,
  • językowo-medialny
  • medyczno-przyrodniczy,
  • pożarniczy.

Niezależnie od wybranego profilu, każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, wybiera dwa lub trzy przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym w formie fakultetów realizowanych w drugiej i trzeciej klasie.
Zdawalność egzaminu maturalnego jest w naszej Szkole wyższa niż średnia w województwie i średnia OKE. W naszej Szkole możesz zdobywać wiedzę w sposób nowoczesny i atrakcyjny. Wykształcony przez nas młody człowiek zna obce języki i biegle posługuje się komputerem. Proponujemy więc bogatą ofertę języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Część zajęć z języka obcego odbywa się w pracowniach komputerowych.
------------------------------------------------------------
W każdy wtorek w godzinach 14.00 - 15.00 czynny jest PUNKT DORADCZO ? KONSULTACYJNY, w którym od wykwalifikowanego doradcy zawodowego każdy uczeń i rodzic może uzyskać fachową poradę w zakresie kreowania dalszej kariery szkolnej i zawodowej.
Szczegóły na szkolnej stronie internetowej.

V Liceum Ogólnokształcące - przekierowanie do informatora elektonicznego miasta Krosna

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika w Krośnie - oddziały

facebook_page_plugin